pisma, wizyty, wypowiedzi, kandydaci do Semu RP - Polnisches Kulturzentrum e.V.
poniedziałek, 26 listopada 2018
My ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych PDO630 FO Robert MAJKA Ryszard JACH SSetKh von Stefan Kosiewski ZECh ZR

Na Magdalenkę i Okrągły Stół

630 Prolegomena do Odżydzania po Myśli Ambasador Mosbacher Fraszka z Ogrodu Fraszek von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica MORALIA


Kaczyści do Syjamu
Bez wizy! Z dewizą
Kryptosyjoniści na
Wawel, do skryptów


November 28, 2018

https://www.pinterest.de/pin/452752568787518253/

Pages: 22 Reads: 45 Public Published about 9 hours ago

https://vk.com/wall467751157_343

22. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (druk nr 2987).

Poseł Robert Majka:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Jeśli chodzi o projekt rozpatrywany przez Wysoką Izbę, to uważam, że jest on bardzo ważny, niemniej jednak odniosę się tutaj do poruszonych przez pana ministra ważnych kwestii dotyczących tego, że zmniejsza się w Polsce bezrobocie.

    Muszę powiedzieć, że są w Polsce przykłady tego, panie ministrze, że to jest nieprawda. 2 sierpnia 2017 r. z rekomendacji głównego geologa kraju ministra Jędryska pan Ryszard Jach został zatrudniony w Instytucie Geologicznym. I proszę mieć na uwadze taki fakt, że 4 sierpnia 2017 r. w tym samym dniu otrzymał umowę o pracę i wypowiedzenie. To jest skandal dla państwa polskiego, panie ministrze. To jest dowód, jak się załatwia sprawę. Pani poseł Kwiecień z Prawa i Sprawiedliwości - to jest bardzo ważne - stwierdziła następujący fakt: żyjemy w republice bananowej. To jest bardzo ważne, panie ministrze. Dlaczego pan Ryszard Jach jest tak traktowany? Dlatego, że domaga się penalizacji, ukarania pierwszej prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf.

    I ostatnia kwestia. Jeśli pan minister mówi o fakcie, że jest w Polsce bardzo małe bezrobocie, to ja panu ministrowi dam przykład własnej skromnej osoby. Od 2017 r. do momentu powołania na posła Rzeczypospolitej Polskiej byłem bezrobotny. Dlaczego? Dlatego, że byłem i jestem przeciwko formule gen. Czesława Kiszczaka, czyli my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Dziękuję bardzo.    https://videosejm.pl/video/38216-posel-robert-majka-wystapienie-z-dnia-22-listopada-2018-roku-1". Ja panu ministrowi dam przykład swojej własnej, skromnej osoby: od 2017 r. do momentu powołania na posła Rzeczypospolitej Polskiej byłem bezrobotnym. Dlaczego? Dlatego, że byłem i jestem przeciwko formule gen. Czesława Kiszczaka, czyli: >>my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych<<. Dziękuję bardzo". 5:35 - 5:56 https://www.facebook.com/robert.majka.589/videos/10212358427570938/


Robert Majka
Szanowny Panie Andrew Butylkin

W III RP bycie jawnym przeciwnikiem zakłamania opartej na Formule gen.Cz.Kiszczaka (a jestem od 1988 tym jawnym przecownikiem) to sprawa Wagi Państwowej i podstawa budowania Silnego Państwa Polskiego.

Nie poszedłem do Sejmu RP, aby mnie lubiała jakoakolwiek władza, ale po to, aby być w Sejmie RP dla Polek i Polaków.
Wiem, to się wielu nie może podobać, zastanówicie się Państwo dlaczego ?

Pierwsza Konkluzja:

Nawet gdyby mnie miano nie wybrać na następną kadencję Sejmu RP, to pozostanę wierny zasadzie i powstaniu Silnego Państwa Polskiego.
Może wielu z Państwa uzna mnie za szaleńca, za dziwaka, ale jestem za Polską Suwerenną, dla dobra Polek i Polaków nie w teorii, a w praktyce.
Wiem, że takie moje zachowanie może budzić zdziwienie (komentarze na youtube), gdy 459 Posłów RP siedzi cicho jak mysz pod miotłą.

Druga Konkluzja:

Ja się nie zmieniłem, choć zostałem Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, sędzią Trybunału Stanu, którym byłem do 21.11.2018 roku oraz posłem Sejm Rzeczypospolitej Polskiej się bywa, a człowiekiem się jest.

Z poważaniem, 25 listopada 2018 r., godz.08.20

Robert Majka
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
21 godz.

.
Sowa Magazyn


2 Robert MAJKA polityk Przemyśl Nie należy do partii politycznej
https://parlament2015.pkw.gov.pl/komitety/20_Komitet_Wyborczy_Wyborcow_Kukiz15/0/198_
Pełnomocnik wyborczy    Paweł Piotr Kukiz
Pełnomocnik finansowy    Paweł Lucjan Górecki


3. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 3013).


Poseł Robert Majka:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Jeszcze jako sędzia Trybunału Stanu zwróciłem się do pana przewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego o pilne spotkanie właśnie w sprawie reform Sądu Najwyższego. Niestety pan prezes Kaczyński nie znalazł czasu, aby się ze mną spotkać.

    (Głosy z sali: Ojej, ojej.)

    Spokojnie, spokojnie, bez nerwów, do polityki podchodzi się bez nerwów.

    Proszę państwa, wielu z państwa zadaje pytanie, dlaczego tak się dzieje w Polsce, jak się dzieje. Proszę państwa, to wszystko wynika z bardzo prostej zasady, formuły gen. Czesława Kiszczaka z 31 sierpnia 1988 r., która mówi wyraźnie: My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I to jest po prostu główna przyczyna klęski wszelkich reform na terenie państwa polskiego.

    Proszę państwa, ustawa o Sądzie Najwyższym i konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. nie przewidują odpowiedzialności konstytucyjnej zarówno pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, jak też nie przewidują odpowiedzialności prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To jest dowód na to, proszę państwa, że nie ma równości wobec prawa w państwie polskim.

    I ostatnia kwestia, którą chciałbym tutaj poruszyć. Jak na wstępie dzisiejszego posiedzenia powiedziałem, pan Ryszard Jach publicznie stawia zarzuty karne wobec pierwszej prezes Sądu Najwyższego. I niestety zawiadomił byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego - cisza, obecnego prezydenta dr. prawa Andrzeja Dudę - cisza, ówczesnego premiera i obecnego premiera Mateusza Morawieckiego - jest cisza, poprzedniego prokuratora generalnego i obecnego prokuratora Zbigniewa Ziobrę - jest cisza. W związku z powyższym bardzo proszę prokuratora generalnego pana Zbigniewa Ziobrę o ustosunkowanie się do sprawy, którą przedstawił pan Ryszard Jach, bo to jest bardzo pilna sprawa, sprawa wagi państwowej.

    Dziękuję, panie marszałku, za umożliwienie mi zabrania głosu. Do widzenia.   https://videosejm.pl/video/38085-posel-robert-majka-wystapienie-z-dnia-21-listopada-2018-roku-2

Poseł Robert Majka - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2018 roku.
Poseł Robert Majka:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sprawa dotycząca Sądu Najwyższego moim zdaniem jest sprawą priorytetową, jeśli chodzi o sprawy państwa polskiego. Trzeba tutaj wziąć pod uwagę jedno, mianowicie jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, są postawione zarzuty karne przez pana Ryszarda Jacha wobec pierwszej prezes Sądu Najwyższego, przewodniczącej Trybunału Stanu. Chciałem tutaj powiedzieć, że również prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda skierował pismo do mnie jako do członka Trybunału Stanu, że na dzień dzisiejszy... na dzień 13 września 2018 r. nie jest obsadzone stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Pani prezes prof. Małgorzata Gersdorf podaje się dalej za pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a tym samym łamie ustawę karną, art. 227 Kodeksu karnego. I proszę, aby minister sprawiedliwości ustosunkował się do tego. (Dzwonek) Dziękuję, panie marszałku, za udzielenie głosu. https://videosejm.pl/video/38065-posel-robert-majka-wystapienie-z-dnia-21-listopada-2018-roku-1Pages: 35 Reads: 42 Public Published 2 days ago
Pages: 11 Reads:66 Public Published 5 days a
https://vk.com/photo467751157_456240225
środa, 04 kwietnia 2018
cudowne uzdrowienie ślepego; starczyło splunąć pod nogi i przetrzeć oczy: żydomason Ujazdowski Grupa Windsor

https://vk.com/wall467751157_127

młody Cimoszewicz przejrzał na oczy po informacji: żydomason Ujazdowski Kazimierz Michał ur. 28 VII 1964 r. Kielce współzałożyciel Grupy Windsor

  • 17 Std.Vor 17 Stunden
Antwort an

żydomason Ujazdowski Kazimierz Michal ur. 28 VII 1964 r. Kielce wspolzalozyciel Grupy Windsor skomunysyn resortowy, syn posła w PRL
http://sowa.typepad.com/blog/2018/04/

https://twitter.com/sowa/status/981598248606593025

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/iZQNwqLkbyN

piątek, 16 lutego 2018
Równoramienny Kuchciński równo dał du(.)y na boki trójkątem żydomasońskiej węgielnicy, tranglem wolnomularzy PDO511
Stefan Kosiewski
POLEN
16 lut, 10:01

https://vk.com/wall467751157_56

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/bou7hxf5rg9

Timajos, Brzozów 20121126 Wstęp do Zarysu estetyki Chazarów. Stefan Kosiewski: Yes-Poland. FO107

Na fotografii: Marek Kuchciński, '55 ogrodnik po maturze, studiów nie skończył, po Magdalence w KO przy L. Wałęsie, od 1989 przy Jarosławie Kaczyńskim, od 1990 w PC, obecnie Marszałek Sejmu; z lewej Władysław Ortyl (ortyl znaczy tyle samo, co: wyrok, w jidysz) PC od 1990, AWS, PiS, marszałek Woj. Podkarpackiego. Fotografię wykonał Stefan Kosiewski, Rzeszów 1999.

audio: https://gloria.tv/audio/6RECVtFvTCwf3tsfxjS3WuQWV  

Timajos Brzozów 20121126 Wstęp do Zarysu Estetyki Chazarów von Stefan Kosiewski  Yes-Poland Fascynacja Obłędem 107  26 November Category: Chazaria, Fascynacja obłędem, Zniweczona rzeczywistość

 Timajos, Brzozów 20121126 Wstęp do Zarysu estetyki Chazarów. Stefan Kosiewski: Yes-Poland. FO107  dans Chazaria ortyl-300x211...Uzasadnienie dla najwyższego miejsca Anima Mundi filozof i matematyk wybitny zdaniem Sokratesa, oddaje w określeniu jej ukształtowania oraz stykaniu się z przedmiotami przez to “…całym swoim bytem, gdy się porusza, do jakiej substancji jest ona podobna, a od jakiej różna. A szczególnie pokazuje, przez stosunek do czego, kiedy i jak rzeczy zrodzone istnieją i doznają wpływu jedne od drugich i ze strony rzeczy zawsze niezmiennych”  (tamże).   ortyl-kuchcinski-300x203 Albert Ciesielski dans Fascynacja obłędem Brzozowski Dom Kultury to nie tylko aktywność ludzi muzykującychz którymi Pan Dyrektor  współpracuje ale i występy teatrów amatorskich a także Galeria Na Strychu prezentująca malarstwo i fotografię, czyli dowody rozumowania prawdziwego i niezmiennego, jak tytułowy bohater dialogu Platona określa rozumowanie odbywające się “…bez szmeru i echa we wnętrzu tego, co porusza samo siebie (…) i przekazuje całej Duszy wiadomości o rzeczach zmysłowych; w ten sposób mogą się także tworzyć w niej mniemania solidne i prawdziwe. A gdy rozumowanie dotyczy tego, co jest przedmiotem myśli, w chwili, w której koło Tego Samego obraca się pomyślnie i objawia duszy ten przedmiot, wtedy z konieczności powstaje poznanie rozumowe i wiedza. Gdy ktoś będzie twierdził, że to, w czym powstają te dwa różne poznania, jest różne od duszy, powie wszystko prócz prawdy” – kończy Platon część dialogu nauczającą o Elementach pierwotnych i Duszy świata(...). 

http://sowa.quicksnake.cz/Stefan-Kosiewski/Timajos-Brzozow-20121126-Wstp-do-Zarysu-estetyki-Chazarow-Stefan-Kosiewski-Yes-Poland-FO107

CZEKANIE GODOTA NA NOWE LIMUZYNY PREMIERA PDO511 Timajos Brzozow FO107 von Stefan Kosiewski Wstep do Zarysu Estetyki Chazarow SSetKh Smolenskie strzaly PDO374 ZR Lech Klekot FO97 20170824 ME SOWA

PDF uploaded by Stefan Kosiewski on Aug 24, 2017


https://de.scribd.com/document/357156971/

poniedziałek, 12 lutego 2018
politische Gefangene in Polen © Sputnik. Igor Maslov „Aresztowanie Mateusza Piskorskiego na polecenie CIA”
Freiheit für politische Gefangene in Polen
Opublikowane przez: Sputnik Polska · 2 min ·

Już niedługo miną dwa lata od momentu, kiedy polski polityk i politolog, lider partii „Zmiana" Mateusz Piskorski trafił do aresztu bez przedstawienia oficjalnych oskarżeń. Sąd stale przedłuża mu okres przebywania w areszcie.
https://weact.campact.de/…/freiheit-fur-politische-gefange…/
Redakcja Sputnik Polska publikuje fragmenty kilku osobistych listów Mateusza Piskorskiego, które napisał w warszawskim areszcie do rodziny w Moskwie.

http://sowa-magazyn.blogspot.de/…/bezprawie-i-niesprawiedli…

radio: https://gloria.tv/audio/SfVPabL1BDpS1MTeETvqbYame
"Pomaga mi ostatnio to, że mam radio — mogę włączyć Twoją stację Chili Zet, czasem jakąś klasykę, czasem muzykę alternatywną, ale nie taką, jak ja lubię — takiej nie puszczają, sama wiesz. A płyt CD w tym średniowiecznym miejscu nie pozwalają mieć. Mam od niedawna stopery do uszu, ale ich używam głównie do czytania, żeby mieć ciszę.
W krótkich rozmowach nie można wszystkiego przekazać. Czasu jest tak mało, że następnym razem trzeba się przygotować albo nawet napisać, co w pierwszej kolejności powiedzieć. U mnie dzieje się niewiele — hibernacja — ale u was tyle rzeczy, a ja o wszystkim chciałbym wiedzieć.

PDF: https://www.scribd.com/…/Przesluchanie-swiadka-PDO432-Pidgi…
Mateusz Piskorski
© Sputnik. Igor Maslov
„Aresztowanie Mateusza Piskorskiego przeprowadzono na bezpośrednie polecenie CIA”

Ja tutaj spotkałem paru Ukraińców. W Polsce jest ich już podobno jakieś 4 miliony! Jak mają problemy, to ich państwo (którego de facto nie ma) nijak im nie pomaga.Polacy ich oszukują, wykorzystują jak niewolników, okradają, nie płacą wypłat. Jak Ukrainiec trafia do aresztu, to nawet mu nie tłumaczą żadnych dokumentów, a konsulat się nimi nie interesuje.
Ukraińcy są tutaj już wszędzie — polski rząd opowiada i chwali się, że nie przyjmuje imigrantów islamskich, a Ukraina nas zalała całkiem. Teraz w Polsce brakuje lekarzy — niedługo będą pracowali ukraińscy, nawet jeśli nie znają polskiego.
To jest pierwszy przypadek takiej masowej imigracji do Polski.
Ja nic nie wiem, co w mediach. "Argumenty i Fakty" kupuję czasem tutaj w areszcie — można zamówić edycję europejską. To jedyna gazeta (europejskie wydanie) po rosyjsku, jaka jest dostępna. A ja tak bardzo chcę czytać i wiedzieć, co w Rosji!
Przez ten cały czas nikt, poza Tobą, z Rosji nie napisał do mnie ani słowa. Życzenia świąteczno-noworoczne przysłał tylko ambasador Andriejew — bardzo wysokiej klasy człowiek. Było mi bardzo miło, odpisałem do niego też.

Marineczka, teraz — jeśli to ciekawe — odpowiedź na kilka Twoich pytań. Kto jest obok? W celi 3 osoby. Niedawno był Gruzin, recydywista-narkoman. Znieśli dla nich wizy do UE, to teraz tu przyjeżdża kraść.
Od dłuższego czasu siedzi ze mną Kamil (28 lat) za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa (bronił się nożem, bo jego i jego brata napadło 10 na Mokotowie). Normalny, spokojny, razem trenujemy, a ja pomagam mu przygotować się na sąd. Od kilku dni jest też jakiś młody człowiek, u którego znaleźli narkotyki.
W zeszłym tygodniu byłem w celi — odinoczce: bardzo mało miejsca (jak w coupe w pociągu, może mniej) i po jednej nocy wróciłem do celi, gdzie jestem od ponad roku.
Jem mało, nie jem mięsa wcale, bo tego się nie da jeść. Piję mniej kawy (tylko 2) i palę mniej papierosów. Każdy dzień 1,5-2 godziny staram się trenować. Funkcjonariusze aresztu traktują mnie dobrze, bo większość z nich wie, że jestem tu za poglądy polityczne.
Na spacery ostatnie chodzę rzadko, bo tu straszny smog, a jeszcze spaliny, zapach z lotniska Okęcie. Pranie odzieży — wszystko trzeba samemu w celi: w misce albo w zlewie, jak włączą ciepłą wodę (bo większość czasu jest zimna).
Odzież się szybko od tego niszczy, ale to nic. Rzeczy trzyma się na takiej półce pod łóżkiem, książki na półce. Miejsca bardzo mało, naruszone wszyskie standardy i polskie, i europejskie. Średniowiecze jednym słowem. Ząb tylko jeden usunęli. Tutaj jest z tym problem, może przez wodę jaka tu jest — dużo kamienia. Głowa boli często, ale nie cały czas. Bardzej plecy i brzuch. Na ortopedę czekam już 3 miesiące. Z dietą rezultat taki, że schudłem.

Bez komórki i Internetu ciężko było na początku. Teraz przywykłem — już o nich nie pamiętam.


Roman (Kotliński) do mnie pisuje, a ja do niego. Jest mu bardzo ciężko. Dobrze, że masz kontakt z Karoliną i może spróbuj ją od czasu do czasu jakoś pocieszyć, wesprzeć.
Moim zdaniem sprawa Romana jest na 100 % polityczna też, tylko zarzuty mu dali fałszywe — kryminalne. On swoją gazetą mocno szkodził katolickim "nacjonalistom" z PiS. Jego potencjał był dużo bardziej znaczący niż mój, dlatego zdecydowali się go zniszczyć. W Łodzi, z tego co on pisze, warunki są dużo gorsze niż w warszawskich aresztach śledczych. Roman ma cały czas nadzeję, że wszyscy spotkamy się nad jeziorem u nich, jak kiedyś.

Piszesz o nienormalnej atmosferze politycznej.
Mnie było niedobrze i duszno od rusofobii politycznej w Polsce. Dlatego, jak pamiętasz, nawet niespecjalnie mnie interesowały wypowiedzi polskich polityków na temat Rosji.
Ignorowałem ten poziom agresji, nienawiści, zamykałem na to oczy z przyczyn estetycznych, moralnych, ideowych.
Teraz nie mam wyboru — patrzę, słucham i widzę tą paranoję...

Mateusz Piskorski: Ambasador Andriejew - bardzo wysokiej klasy człowiek
Już niedługo miną dwa lata od momentu, kiedy polski polityk i politolog, lider partii „Zmiana" Mateusz Piskorski trafił do aresztu bez przedstawienia oficjalnych…  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=663012597401244&id=248246922211149

28.10.2005 - Expertengespräch mit der SAMOOBRONA - Polnisches Kulturzentrum e.V. Frankfurt am Main

 

http://kulturzentrum.w.interia.pl

w SEJMIE o Polsce i Polonii     28.10.2005 r. władze Polskiego Ośrodka Kultury i Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego "Oświata" we Frankfurcie nad Menem przyjęte zostały w Sejmie RP przez Przewodniczącego Zespołu Ekspertów Klubu Parlamentarnego SAMOOBRONY RP   Pana Kazimierza Zdunowskiego.

Spotkanie zaplanowane zostało, przygotowane i przeprowadzone jako rzeczowa i konkretna rozmowa robocza, w której szczegółowo omówiono kilka wspólnych tematów, ważnych dla Polski i Polonii.

Udział w spotkaniu Pana Posła Mateusza Piskorskiego ze Szczecina pozwolił na określenie pola przyszłych wspólnych działań i na przekazanie najlepszych życzeń w pracy na rzecz naszej Ojczyzny dla Koła Poselskiego Samoobrony oraz dla odbierającego akurat w tym samym dniu w Kijowie tytuł doktora honoris causa Przewodniczącego Partii i Wicemarszałka Sejmu RP Pana dra h.c. Andrzeja LEPPERA.

 Takie antypolskie, dyskryminacyjne akty terroru państwowego dotknęły w ostatnich miesiącach m.in. wykształconego w Polsce dziennikarza Pana Andrzeja Dubikowskiego i naukowca, historyka dra Tadeusza Kruczkowskiego, byłego Prezesa Związku Polaków na Białorusi. http://sowa.blogg.de/eintrag.php?id=617 

                                                                     Polonia i Polacy na emigracji jednoczą się i budują swoją tożsamość w oparciu o ten właśnie rodzaj mentalności. Dlatego też Stefan Kosiewski, który jest emigrantem politycznym z okresu stanu wojennego, a 27.8.2005 był gościem Zjazdu Związku Polaków na Białorusi w Wołkowysku, w szczególny ale i zrozumiały sposób zaapelował w rozmowie z politykami z Samoobrony o pomoc dla Polaków na Białorusi, którym warszawskie MSW i polska Straż Graniczna zabraniają wjazdu do Polski,wbijają do paszportów białoruskich pieczątki uniemożliwiające im wjazd do naszej Ojczyzny.

kliknij tu po więcej http://by.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?84053

Haniebne i nikczemne jest prowadzenie z terytorium Polski działań wymierzonych w mniejszość polską w krajach ościennych.

http://sowa.blogsource.com/post.mhtml?post_id=326530

A takie właśnie działania prowadzi w Niemczech od lat zatrudniony na posadzie Ambasadora RP dr Andrzej Byrt przy pomocy kilku zdeprawowanych osób, które zażprzysięgły się w celu pozyskiwania i dyspozycji środkami finansowymi, "w tym od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN" - jak same to określiły w spisanym półtorastronicowym papierze - dowodzie antypolskich, dezintegrujących Polonię działań.   http://kurier.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?99195  

07:59, kulturzentrum , Sejm RP - Klub Samoobrona RP
Link Skomentuj »   http://yes.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?99175


https://vk.com/wall467751157_48    
14:43, reakcja , Stefan Kosiewski
Link


Stefan Kosiewski
Przed chwilą · ...zamazac sie nie da w tym sensie, że inni o tym wiedzą; https://twitter.com/sowa/status/962700115734663169 czy Marek Borowski chciałby wypowiedzieć się na temat zbrodni Jakuba Bermana https://vk.com/wall467751157_45
Best of "Fakt Opinie". Marek Borowski gościem Agnieszki Burzyńskiej
- Nie Polskę zaatakowano, tylko chamstwo.
Sowa Magazyn
piątek, 09 lutego 2018
Kornel Morawiecki, s. Michała i Jadwigi z d. Szumańska, ur. 1941 w Warszawie, ma małe pole akceptacji narodu


10 maja 2010 Kornel Morawiecki został zarejestrowany jako kandydat przez PKW. W wyborach zajął 10. (ostatnie) miejsce, otrzymując 21 596 głosów (0,13%)[14]

 Kornel Morawiecki, o którym syn Mateusz Morawiecki powiedział, że

nnnn

https://onet100.vod.pl/i/news/best-of-onet-opinie-kornel-morawiecki-gosciem-andrzeja-stankiewicza/r4hjxt

Wicepremier Mateusz Morawiecki podkreślił w trakcie uroczystości, że członkowie jego rodziny, dzięki pomocy polskich rodzin, byli w stanie przeżyć niemiecką okupację, lecz żadna z tych osób, które narażały swoje życie „nie została zaliczona w poczet tych najbardziej uhonorowanych, wielkich bohaterów - Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata”. https://wpolityce.pl/polityka/358296-odwaga-sprawiedliwych-wreczono-nagrody-im-zabinskich-polakom-ratujacych-zydow


środa, 11 października 2017
Łukasz Adrian Rzepecki, jak pasywny homoseksualista Jarosław Kaczyński będąc aktywny w polityce nie założył jeszcze rodziny

http://orka.sejm.gov.pl/osw8.nsf/0/8D02FE321CB048AFC125810800536BE2/%24File/OSW82_330.pdf

Łukasz Rzepecki

Publiczny14 paź 2015

https://www.youtube.com/watch?v=PGzDZ8eq3rs


ŁUKASZ RZEPECKI - lista nr 11 miejsce 8 okręg sieradzki

PDF: https://issuu.com/stefankosiewski/docs/zapraszamy_glodujacych_na_miesieczn

https://plus.google.com/104563309024979778657/posts/9tdWYGqMAkV

https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/1415417765178526

PDF: https://www.scribd.com/…/ZMIANA-PARADYGMATU-Rafal-Grupinski…

Zdjęcie użytkownika Lech Klekot.
Lech Klekot
10 października o 20:46 ·

Oj jak milo jak leci....

Komentarze
Leszek Ryszard Osoba
Leszek Ryszard Osoba Kolumna samochodowa dowodzona przez ministra ? Cos masz z głową Stefan nie po kolei ? Czy tam we Frankfurcie niema lekarzy ?17 godz.

Stefan Kosiewski
Stefan Kosiewski @Leszek Ryszard Osoba - nie jest nawet znajomy na fejsbuku, zaś pozwala sobie kwestionować fakt głównodowodzenia w RP kolumnami wojskowymi przez Ministra Obrony Narodowej RP Antoniego Macierewicza, który wydawał komendy kierowcy i obstawie żandarmerii, zanim oddalił się nieodpowiedzialnie z miejsca wypadku drogowego, za który obecnie postawiono zarzuty prokuratorskie kierowcy Macierewicza, nie zaś Macierewiczowi, który rozkazami wymuszał na kierowcy własnej limuzyny nadmierną prędkość, ażeby zdążyć do Warszawy na prywatne przyjęcie u żyda i pedała Jarosława Kaczyńskiego · 3 godz.

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/10/adrian-pdo527-w-przyszlym-roku.html


wtorek, 26 września 2017
szurków ustawka 522 Prolegomena do Odżydzania po Myśli Prawa Kościelnego

Stefan Kosiewski
9 min · PDF: https://www.scribd.com/…/szurkow-ustawka-pdo522-konik-pdo10…
sowafrankfurt.wordpress.com  https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1520364074686773
szurków ustawka 522 Prolegomena do Odżydzania po Myśli Prawa Kościelnego
+

Prezes PZPN Boniek okiwał, wykpił posła do Sejmu Głogowskiego, jak ogrywa się zwyczajnie, lekceważąco buba ryżego na Węgrodzie w Czeladzi, na Bałutach w mieście Łodzi, warszawskiego Mangiare książkowo, do przerwy O:1, który nie ma po prostu do tego głowy, że system powtórek wideo VAR (video assistant referee), jest na całym świecie od bardzo, bardzo dawna sprawdzoną metodą rozwiewania ew. wątpliwości oszukanego, przegranego klienta LOTTO Ekstraklasa, w której to grze (nie w szmaciankę, przebitą piłkę gumową) nie podgrzewa się już po staroświecku dla głupiego na piecu kulek z numerami, które mają być wygrane, aby niewinna sierotka z przepaską Temidy na oczach wybierać mogła śmiało, niczym kasztany z ognia paluszkami z bębna kręcącego się bardzo szybko, zawrotnie, jako przypadkowo powybierane numerki dla wszystkich niewtajemniczonych w .:Sprawę losowania, natomiast dla swoich, wybranych z .:Góry szczęśliwców, posiadaczy kuponów z wygranymi numerami, normalnie, normatywnie, po poddaniu upatrzonych kulek krótkotrwałej obróbce termicznej w technologii losowania, odkąd to działacz  piłkarski, od czasów Blattera, Platiniego, czy Al Capone, podgrzał nieco za bardzo koperty wylosowane dla sędziego z egzotycznymi nazwami geograficznymi, dla zawodowego piłkarstwa: Katar i Moskwa (na znane na całym świecie hasło mafii: ODESSA), za co na pozycji spalonej znaleźli się wnet, po osadzonym dla picu w Monachium sportowym milionerze, Blatter i Platini, zawieszeni tylko na osiem lat od wszelkich czynności związanych z piłką nożną…, albowiem prokuratura w Ameryce zaczęła im zamykać kolegów, do wypuszczenia za kaucją i za sowitą działką dla dopuszczonych do koszernego geszeftu adwokatów.


Sędzia konsultujący się na boisku, za pomocą słuchawki wsadzonej w ucho, z kolegą zasypiającym przed telewizorem jest oczywiście podsłuchiwany na całego przez ABW sprywatyzowane przez Kamińskiego ułaskawionego nielegalnie przez Dudę, MOSSAD Izraela, CIA, BND, KGB Białorusi, FSB i niezbadaną jeszcze algorytmem liczbę hakerów, amatorów tanich sensacji, którzy za drobną opłatą gotowi są w każdej chwili sprzedać ubowcom, ew. prasie, portalowi obywatelskiemu to, co idzie łatwo nagrać z rozmowy, której oficjalnie nie nagrywa się, jak nie było w żadnej czarnej skrzynce Kubicy nagranych na taśmę zdrowasiek prowadzonych przez kierowcę ze swoją stajnią  wyścigową, z której wywalono z gnojem neokatechumenat, który zamiast kumać, co się do niego mówi po angielsku, ślepo zawierzył w cudowną moc działania i skutkowania na wolnym rynku relikwii jp2, które ks. Dziwisz rozmnaża permanentnie na chama i do potęgi, chociaż każde dziecko dobrze wie, że krew zastygła na szacie papieża trafionego kulą z pistoletu tureckiego terrorysty nie jest w po Myśli Prawa Kościelnego relikwią, albowiem nie została pobrana ta krew po ekshumacji ciała człowieka uznanego po śmierci za świętego, poległego, jak w tych dniach w Katowicach ciało posłanki Bochenek, zbezczeszczone przez państwowych profanów kryptosyjonistycznych, mimo zakazu bezczeszczenia wyrażonego ekspresis verbis przez Rodzinę zabitej w katastrofie powietrznej 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem, na kartce naklejonej na grobowcu, z którego nieznani sprawcy usunęli zbójecko, zdrapali zapisaną kartkę, na krótko przed nocnym najazdem barbarzyńskim koparki wysłanej przez prokuratora podległego ministrowi Ziobro, który ma prawdziwe szczęście, Bóg światkiem, że robi za goja, a nie za żyda ortodoksyjnego, bo gdyby jako taki nakazał wjechać nocą koparką spalinową na kirkut, bejt olam, żydoski cmentarz Będziński w Czeladzi np., to nie pomogła by jemu, ani Kaczyńskiemu pozytywna opinia świadka koronnego z mafii, Słoniny, Baraniny, Sadło, ani nawet samo Boskie Miłosierdzie.


Za dokonane zbezczeszczenie miru domowego kota Borysa posła Głogowskiego w Tarnowskich Górach, na obszarze których leżą Piekary Sląskie, dokąd pielgrzymki przechrztów z Czeladzi i ze Siemianowic Sląskich, ludzi pracy Dąbrówki Wielkiej (tu ur. m.in. poeta Andrzej Pańta i tłumacz Angelusa Silesiusa, z niemieckiego, Andreas Painta, tudzież Biskup Wrocławia Kupny), z pobliskich Brzezin, Mierzęcic i Pyrzowic;  lekkomyślny prezes Boniek z Warszawy może się za swoje chamstwo udać z pielgrzymką do Kolonii, do której wczoraj, w niedzielę, 24 września AD 2017, zawitała podrzucona z Krakowa relikwia z pomnożoną cudownie przez hierarchicznego żyda Dziwisza krwią zakrzepłą jp2 z Wadowic, z matki Kaczorowska z matki z Szulców, tak samo żydoskie nazwisko, jak Schulz, który przegrał wczoraj wybory z Angolą, Merkel z Kazimierzaków, byłą szefową propagandy FDJ, która nie modliła się szczerze o zwycięstwo wyborcze, jak przyznała prasie, bo chyba musiała się liczyć z tym, co ją niechybnie czeka po dokonanej wczoraj transformacji systemowej w Niemczech, tj. po dokonanym przejściu na system wielopartyjny, w którym koalicje będą rozpadały się na życzenie, szybciej od rozgrywek ligowych, skutecznie przed zaprzysiężeniem każdego, nowego rządu, jak mamy to dane dla przykładu od blisko roku w królestwie Holandii, jak upadały liczne rządy we Włoszech wtedy jeszcze, kiedy Zbyszko Boniek dorabiał się uczciwie kasy kopaniem piłki nożnej własnymi nogami, nie zaś nieuczciwym ustawianiem rzeczy na głowie!

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski

https://gloria.tv/audio/t2aFq3Ji1yde1Y3jMahzvGV4k

Stefan Kosiewski do Lucyna Ginalska

Przed chwilą ·

http://www.kath.net/news/56492 13 godzin temu – Köln – Die neue Blutreliquie von Papst Johannes Paul II. hängt jetzt im … Doch Stanislaw Kardinal Dziwisz schenkte seinem Amtskollegen eine … http://www.bild.de/…/bild-de/unangemeldet-42925516.bild.html

Neue Blutreliquie von Johannes Paul II. für Kölner Dom
Kardinal Woelki wird eine ihm zum 60. Geburtstag vom Krakauer Kardinal Dziwisz geschenkte Blutreliquie des Heiligen der Kathedrale überlassen.
kath.net
PDF: Pages: 11 Reads: 31 Published about 7 hours ago 

Szurkow ustawka PDO522 KONIK PDO104 Gren Blasik Boniek Bez…

radio: https://gloria.tv/audio/t2aFq3Ji1yde1Y3jMahzvGV4k szurkow ustawka PDO522 szurków ustawka 522 Prolegomena do Odżydzania po Myśli Prawa Kościelnego 
środa, 31 maja 2017
jesli pierwszy to Kaczynski a drugi Kaminski a trzeci Duda PDO479 zgodnie z orzeczeniem SN FO von Stefan Kosiewski

Stefan Kosiewski udostępnił link.

16 godz.

30-05-2017 Czy Kurski zablokował emisję sensacyjnie zapowiadanego programu o żydoskiej bandzie, która wkalkulowała do geszeftu śmierć sprzedanej przez Markusa Magdaleny Zuk https://gloria.tv/audio/Ma8cQs7MGgnk1yYt4qtohP8NX bo drugi, trzeci i czwarty w PL kryci na polecenie Kaczyńskiego przy pomocy matki żydoskiego mordercy kobiet, Kajetana Poznańskiego? https://www.scribd.com/document/349869725/


Szanowny Panie Strzelczyk,
skomentowany przez Pana reportaż tvp.INFO w sprawie śmierci Magdaleny Zuk wyjaśnia kilka rzeczy ściemnianych perfidnie i totalnie zarówno w Polsce jak i w Egipcie:

1.’  Proszę posłuchać tylko 14 sek. mataczenia prok. Ewy Węglarowicz-Makowskiej z Jeleniej Góry: „Ten rezydent NA PEWNO ZOSTAŁ PRZESŁUCHANY przez egipską policję; niezależnie od tego prokuratura skierowała wniosek o to, aby przesłuchać go na okoliczności, które nas interesują, jeszcze raz przez prokuratora egipskiego”  00:13:44 – 58    Rafał Stańczyk, dm publikacja: 29.05.2017 aktualizacja: 21:36  https://www.tvp.info/31214772/egipska-tajemnica-reportaz-o-tragicznej-smierci-magdaleny-zuk  00:13:44 – 58

1.1. W związku z powyższym uprzejmie proszę o poddanie analizie znaczeniowej treści wypowiedzi podanej do informacji publicznej przez funkcjonariusza jednostki Prokuratury w RP,  albowiem prok. Węglarowicz - Makowska ściemnia tu niewątpliwie w sposób oczywisty matacząc i mieszając bezprawnie sferę wolicjonalną (życzeniową) motywacji indywidualnej interpretacji tego, co policja w Egipcie (subiektywnym zdaniem p. prok. W. - M.) zrobiła, albo czego nie zrobiła, z jedyną realną wszak dla Prokuratury w Polsce sferą faktów, podlegającą w realu kompetencji obu prokuratur krajowych, korespondujących ze sobą merytorycznie przecież, nie zaś budującą wypowiedzi na domysłach wkraczających szczudłami domniemaniami w pole działania sztuki obcokrajowej policji, szpitalnictwa, tajnych służb państwowych itd., co jako zadymianie nie powinno mieć miejsca drogą dyplomatyczną, w kontaktach oficjalnych: Polska – Egipt; zadziwiające przy tym jest ewidentne zaniedbanie Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, który winien chyba już dawno ustalić sobie w osobistej rozmowie ze Zbigniewem Ziobro, Ministrem Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym RP a następnie wyjaśnić Polkom i Polakom przede wszystkim to, dlaczego w sprawie zamieszkałej za życia na stałe we Wrocławiu obywatelki RP prowadzi wciąż dochodzenie niekompetentna jednostka prokuratury z Jeleniej Góry, która przed rokiem prowadziła już raz fatalnie dochodzenie w sprawie przesądzonego przez nią samobójstwa pani Karoliny Kaczorowskiej? https://gloria.tv/audio/YoPCPT4MJykz4QZqZMh9cSWjg 

patrz i słuchaj: O przekazanie dochodzenia w sprawie zabojstwa Magdaleny Zuk PDO471 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski to Abu Omar Badawi in Egipt Studia Slavica et Khazarica Jak Misja sw. Wojciecha 20170510 ME SOWA Zazalenie na postanowienie PR Warszawa 9.12.2010

   WYDALENIE Z ORGANIZMU TRUCIZNY  6:3431.05.2017 (обновлено: 16:44 31.05.2017) https://ria.ru/world/20170531/1495490373.html   Rosja wydaliła pięciu Mołdawskich dyplomatów w odpowiedzi na działanie Kiszyniowa.

2.
Dlaczego Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze dopuściła do udziału w dochodzeniu niejako na ochotnika patomorfologa i kierownika Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu Marcina Zawadzkiego, który według tego, co ujawnił w telewizji tvn pogrążony w prawdziwej żałobie ociec Magdaleny Zuk (nie to, co pic na wodę tragikomiczna żałoba Kaczyńskiego po kotce Farsa); ten bowiem, przez nikogo nie poproszony zatelefonował, patomorfolog, sam z siebie przez telefon stacjonarny do domu mieszkających poza Wrocławiem Rodziców zmarłej w Egipcie Polki i Katoliczki, ażeby z własnej rzekomo woli, nie wymuszonej przez Firmę, mafijną organizację, nie rozsianej toksycznymi układami po pęcherzu i moczowodzie 40-milionowego społeczeństwa państwa unijnego nad Wisłą, narzucić się nieodpłatnie a prywatnie ze swoimi usługami tak samo, jak detektyw Rutkowski z nową narzeczoną, której oświadczył się, niczym zimny drań bez kwiatka, mimochodem przed kamerami prosząc po wszystkim o rękę. Być może negatywne opinie na temat obu tych dobroczynnych usługodawców oparte są tylko i wyłącznie na antysemickich uprzedzeniach, tzn. na niecnych pomówieniach, tym niemniej nie sposób nie zapytać filantropów z Bożej Łaski, nie rozkułaczonych,  którzy swoich pieniędzy przy rzeczonych aktywnościach bynajmniej nie tracą, dlaczego o jednym z nich twierdzi się nie bez racji w sieci, że „Nie chcą go ruszyć ani prokuratura, ani sąd, ani Izby Lekarskie, mając nawet niezbite dowody na jego fałszerstwa”, aczkolwiek drugiemu wypomina się bezceremonialnie zafundowanie po Magdalence egzystencji detektywistycznej przez osobowe źródła informacji z milicji, jeszcze ZOMO, znajomości z ubowcami ze Służby Bezpieczeństwa przepoczwarzonej po tzw. okrągłym stole do postaci tajnych służb kontrolowanych z USA przez Ministra Mariusza Kamińskiego, który ma w kryminalnym życiorysie złoczyńcy bezprawną prowokację przeciwko urzędującemu onego czasu wicepremierowi RP Andrzejowi Lepperowi (zatem: zdradę, zamach stanu Kamińskiego i Kaczyńskiego, mówiąc prostactwu prawdę w oczy!), http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sad-najwyzszy-podjal-decyzje-ws-pytania-o-prezydenckie-ulaskawienie/yte3d09

za co jeszcze nie został żaden prawomocnie skazany, natomiast znowu z woli Jarosława Kaczyńskiego  bezprawnie został ów ułaskawiony przez wysoce problematycznego prezydenta Andrzeja Dudę, z matki Milewska-Duda (nie wiadomo , czy nie siostra Milewskiego od afery „żelazo”, czy tylko przypadkowa zbieżność żydoskich nazwisk?), który na szczycie w Brukseli wykazał się patologiczną hiperaktywnością oligofrenika, wskazującą dwuznacznie na robienie debila za purimowego wesołka, a dwuznacznie na odstawienie lekarstw (z grupy: Sedativa/ Hypnotika, czy choćby tylko Prosac,  https://www.pinterest.de/pin/452752568780296050/     powszechnie, by nie powiedzieć totalnie zażywany przez byłych współpracowników gen. Milewskiego, Zastępcy  Sekretarza Jaruzelskiego w PZPR i gen. SB Kiszczaka z okresu Magdalenki 1989), nie zaś wiodące na manowce sugerowanego „brania prochów” przez prezydenta Dudę, mylnie wziętego ostatnio publicznie pod uwagę przez b. prezydenta Lecha Wałęsę w debacie publicznej z Lisem, za co został już znowu obrzucony Bolkiem, haniebnie kalumniami b. przywódca Solidarności przez pracowników IPN, którzy pisząc o enerdowskiej Stasi nie tylko nie zachowali godności wymaganej od urzędników  Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ale pomylili  obżydliwie Wałęsę z Borusewiczem, syjonistą marcowym z 1968 r. po studiach na KUL-u, którego prowadził dodatkowo w stosunku do Mossadu posiadającego normalnie pod swoją kontrolą działalność żydostwa na całym świecie, poza służbami kontrwywiadu wojskowego Kiszczaka jeszcze jakiś jeden przynajmniej oficer Stasi https://gloria.tv/audio/YMAtzN7Mt3sQ6bTHtdrQ1apNL

3. „Była to zorganizowana akcja grupy przestępczej, wyjazd” https://youtu.be/Z1sHFpgvQhs?t=53     ujawnił odważnie zapowiadając program „Polski Puls Extra o 16:30” 30 maja 2017 red. Adam Kuklewicz. Niestety nie ujawniono dziś jeszcze, zatem nazajutrz, środa, 31 maja 2017 am Mittwoch , czy Jacek Kurski z TVP pies Kaczyńskiego, który sparzył już łapy na wpuszczeniu do studia żyda Miedzińskiego, Ministra od Kultury Federacji Rosji Putina, kóry miał zadanie doprowadzenia do zbliżenia Kaczyńskiego z Putinem, po Orbanie, a przewalił okazję, jak szejk u Popka w piosence), czy dostał ten Kurski może od bliźniaka Kurskiego, Jarosława z gazety wyborczej Michnika cynk, żeby nie puszczać jednak zapowiedzianego materiału ze względu na „drugiego”, „trzeciego” i „czwartego” przed Kolaudacją Systemową programu telewizyjnego w państwie Permanentnych Ekshumacji, promowanego pospiesznie jako sensacyjnie ujawniający mafijne powiązania rzezimieszków, szurków, handlarzy niewolnicami z politykami najważniejszymi w państwie („drugi”, „trzeci” i „czwarty”!!!?), z pracownikami Prokuratur nie tylko w Jeleniej Górze i Poznaniu (w tej tylko sprawie, zamordowanej w Egipcie), w Poznaniu, Wrocławiu i Legnicy (w sprawie uduszenia Igora Stachowiaka na komisariacie przez sześciu policjantów), programu telewizyjnego mającego rzucić powidok światła (po Myśli Strzemińskiego) na powiązania gangów handlarzy narkotykami z posłami żydoskimi do Sejmu przepisanymi na listy wielopartyjne: Kukiza, Kaczyńskiego, Schetyny, Petru  z list operacyjnych tajnych współpracowników policjantów prowincjonalnych ze Sycowa, Oleśnicy, Będzina, Czeladzi, Sosnowca  itd., ażeby nie czynić krzywdy pominiętym przy wyliczance w licznych dziuplach i i kiblach komisariatów sezonowych na Pszczelniku, czy na Mazurach, jak w Spychowie jeszcze w latach 70’ widziałem, gdzie pałuje się bezkarnie paralizatorami rejestrującymi na filmie i zapisuje lekcje poglądowe, nagrane zajęcia warsztatowe ze szwendającymi się po eleganckich dwóch klubach nocnych Wrocławia młodziankami bez żadnego, konkretnego zajęcia i naucza takiego moresu, przestrzegania procedur oczekiwanych w MAFII od Człowieka (git  ludzie, pałkownicy, a jakże!), dokonuje filmowania oświatowego tylko przez czas trzymania - przez realizującego nagranie filmowe oprawcę - prywatnego palca na spuście państwowej broni, która zabija ludzi bezlitośnie na całym Bożym świecie, jak Polaka zabiła w Kanadzie na lotnisku zaraz po przylocie.  A przecież śp. Igora Stachowiaka nie kilkanaście minut  katowano w budynku policji przy Trzemeskiej (do wyburzenia blok, do rozbiórki, jak Bastylia, na garaże i komórki!), ale przez 5 (słownie: pięć) godzin  duszono chłopaka, kopano, walono pałą z wierzchu gumową, jak mnie Milicja Obywatelska ubiła dla nauczki, bez protokołu, na komisariacie we Wałczu, zabranego z hotelu nad jeziorem, niedługo po wyrzuceniu w Sosnowcu 1977 r. ze studiów za rzekome naruszenie nietykalności cielesnej studenta i jednocześnie funkcjonariusza KW MO w Katowicach, o nazwisku Zbigniew Stupak (podaje się tu do publicznej wiadomości nazwisko ujawnione podczas rozprawy sądowej w marcu 1978 r. w Sosnowcu, albowiem nie jest to nazwisko złoczyńcy, który nadużył środka przymusu osobistego usiłując wybić mi z D. (ten tłukł zapamiętale pałą złożonego piersią na stole) przekonania narodowe, wolnościowe i demokratyczne rozrastające się nie do stłumienia przerostami w duszy 25-letniego chłopaka, Polaka i Katolika, wyrzuconego ze studiów miłośnika języka polskiego, współtworzącego rodzimą literaturę w stopniu takim, na jaki było go stać; jak umiał, chciał i mógł a nieludzkim PRL-u .

4. Nie może prowadzić prywatnej wojny przeciwko aparatowi policji, wojska, czy więziennictwa pojedynczy człowiek, Sancho Pansa. Nie da rady, za Boga bardzo dobrze zorganizowanej, państwowej przemocy Urzędu Podatkowego najlepiej nawet zorganizowana banda Janosików. W organizmach państwowych żydomasonerii XIX w. stworzona została Ochrana ewoluująca po Myśli Darwina i Pawłowa do formy  terroru państwowego XX w.; Dzierżyński, Trocki, Beria, Mao Tse Tung, Pol Pot, Mielke nauczyli ludzkość, jak bezkarnie wykończyć miliony ludzi mądrzejszych od chłopaka zasłuchanego i zapatrzonego w rapera Popka, czy od dziewczyny zauroczonej wyobrażeniami podsuniętymi przez przystojnego ćpuna, a dotyczącymi możliwości przebywania permanentnego w raju na świecie po prochach. Kurwa żyje z frajera, alfons utrzymuje się przy życiu z prostytutki, ksiądz patrzy na burdel stworzony przez burmistrza Szaleńca w Czeladzi na osiedlu Piaski  przez palce (trzymajmy się konkretnie przykładu, żeby nie wnosić się zanadto nad obłoki), biskup żydokatolicki z lubieżności Episkopatu Polski buduje pałace Rozwiązłości Lucyfera, kościoły świecą na bezbożnym świecie pustkami. Policjant dokłada swoją działkę na tacę z tego, co zbierze za rozprowadzone działki od dilera, poseł trzyma do chrztu maleńkiego, bp. Wesołowski z abpem Paetzem trzymają się za jaja ze śmiechu rozrzucając z koszyczków biały a zarazem ciepły niczym kwiatki, sztuczny pierwszy śnieg, Ponowa sypana na scenę znad chmurki w HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski multiverse theater  in progress Pidgin_Art światło, scena, nagłośnienie nie z tej bajki wypożyczone za drobną opłatą od Schultheater Studio Frankfurt. Jesteśmy u siebie i 3maj się! Niech się święci państwo w państwie, drugie dno, P-2, Sodoma i Camorra, Sycyliańska Mafia Ruska, ODESSA,  pogrążony w głębokim smutku Bergoglio po Brzezińskim, Zbigu, jp2 z Kissingerem w Castel Gandolfo, Konwergencja z Transformacją, Pojebanie z Pomieszaniem, Komisja Przestrzenna, Kupidostyczna, Trismegistos, Bilderbergi, Rockefeller, Soros, Trump, dzieci Kulczyka ogłoszonego za umarłego przez Kwaśniewskiego z Millerem, Ekumenia, Neokatehumenat, Amber Gold, Goldman Sachs, Michał Tusk przez Ojca kryty, Matko Boska, Pedofilia obżydliwa, Balczun, Balcerowicz na Ukrainie Nowak od zegarków musi odejść za Balcerowicza z resztą żydoskiej mafii Sienkiewicza z tzw. Polski po Platformie Obywatelskiej, po Magdalence, po Bierucie (wcześniej używane nazwisko: śledź), po Gomułce, Małojcu i Kalksztajnie. BIERUTA powinni ekshumować, skoro BILDERBERG i obywatel brytyjski Radek a fałszywy mudżahedin ludowy uznał i przyznał, że ekshumacje mają przynieść coś dobrego w Dobrej Zmianie Szydło na Dratwę z Prokuratury Okręgowej w Krakowie, który podmywa się najwyraźniej od zamoczenia w składanie przez amerykańską stypendystkę Szydło fałszywych zeznań w sprawie katastrofy drogowej w Oświęcimiu przemianowanym za Hitlera naWypoty, Auschwitz, Do Wypot limuzyną rządową przejechała się tyle razy, Matko Boska! Matka Ojczyzny za kopalnię Br, eszcze przeszabrowaną za dopłatą państwa, po kilkudziesięciu przelotach transportowych nie z amfetaminą przecież z Krakowa do stolicy, Ekshumacja Nieustająca, adoracja ciała, żeby wykryć np. w zalakowanej trumnie śledzia, zamiast Prezydenta PRL przysłanego ze Związku Sowieckiego na długo wcześniej, przed przysłanym, zalakowanym i wyklętym Prezydentem RP. Ende punktu 1.4.  https://gloria.tv/video/Dx4kSCpECuen4tUYRTkmZCXeQ   


Lech Klekot
31 maja 2016 w pobliżu Bazylea, Basel-City, Switzerland ·

 Zdjęcie użytkownika Lech Klekot.
MAFIA 

z udziałem
„drugiego” i „trzeciego”, 
jeśli „pierwszy” to Kaczyński, 
a drugi Kamiński, 
a trzeci Duda, zgodnie z dzisiejszym orzeczeniem Sądu Najwyższego  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sad-najwyzszy-podjal-decyzje-ws-pytania-o-prezydenckie-ulaskawienie/yte3d09
Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2017/05/jesli-pierwszy-to-kaczynski-drugi.html
sobota, 28 stycznia 2017
UWE POETA POLSKI ujawnia PDO439 na podczerwien Trzem Konsulom USA HERODY Herodenspiel von Stefan KosiewskiUWE POETA POLSKI ujawnia PDO439 na podczerwień

Trzem Konsulom USA Der Botschafter (vakant)dzisiaj wtorek rozpięty

rozporek zwieracze becka

puściły wyszło żydło z worka

premier szydło z korka po


szampanie wystrzeliła z boru

generała brygady zwolniła

roczną pracę pawlickiego

bardzo dobrze oceniła były


duże imprezy w 2016 roku

wszystko przebiegało na

odpowiednim poziomie w izraelu

w kolumnie samochodowej rządu


i w kolumnie rządowej macierewicza

i w aucie szefa sztabu generalnego

nic nie było takiego co mielibyśmy

sobie do zarzucenia my sternicy łodzi


nam wódka nie zaszkodzi bezpiecznie

i na odpowiednim poziomie chcę mu

bardzo podziękować pamiętam były

światowe dni młodzieży spokojne i


bezpieczne chcę mu bardzo podziękować

generałowi nie panu bogowi bo ta wspaniała

impreza przebiegła spokojnie i bezpiecznie

ku chwale biskupa dziwisza tw don stanislao


tak jednak się zdarza że pojawiają się powody

i trzeba chłopca do bicia takiego miśkiewicza

czy pawlikowskiego ubić jak pionka w szachach

żeby przeciągnąć partię do kolejnych wyborów


ha ha ha ale się ubawiłam budkę pod ambasadą

kazał mu spalić minister sienkiewicz ale jaja

rosyjską nie amerykańską budka z czeladzi ale

jaja koń by się uśmiał cha cha cha cba z boruUWE POETA POLSKI ujawnia PDO439 na podczerwien Trzem Konsulom USA Der Botschafter (vakant) HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Multiverse Theater Poland Studia Slavica et Khazarica:

https://de.pinterest.com/pin/452752568775638117/


mysowa
1,1k

Kaczynski na Majdanie PDO404 Pilsudski poparl Petlure w Kijowie FO272 Misjonarz Ukrainy Jaroslaw …

01:15:51


PDF:
pl.scribd.com/…/Kaczynski-na-Ma… Kaczynski na Majdanie PDO404 sowa.blog.quicksnake.pl/…/Kaczynski-na-Ma… Pilsudski poparl Petlure w Kijowie FO272 sowa.blog.quicksnake.pl/Adam-Mickiewicz/Powyzej-nie-pod… Misjonarz Ukrainy Jaroslaw FO273 we … [Więcej]


HAVA NAGILA
https://de.pinterest.com/pin/452752568772462211/

św. Antoni patronem miasta i powiatu Bądźmy szczęśliwi
na poligonie w Tomaszowie Mazowieckim przed Zamachem przy okazji
obchodów rocznicy masakry Ludowego Wojska Polskiego na robotnikach
Poznania ’56, Lejba Kohne bżydko miesza nazwiska ofiar z katami, Bolek

Baran, Podkomisja w mundurkach przed sobotnimi zamachami na fotel
prezesa rządzącej w Polsce partii, przed wyborami następcy szefa PiS-u
pod butą trockisty trenuje w parku (nie pod batutą Kaczyńskiego!), nie
trafia w ton, fałszuje, przyspiesza przed NATO szczytowaniem, radujmy

się, czy ratujmy? Powstańcie, Bracia, podnieście się, obudźcie, uru achim
bowiem uśpił was trockista katolicko-narodowy Antek, który ma gadane
a przy tym sprawiać umie wrażenie posiadania poparcia b'lev sameach
wypełnił wam serca szczęściem geszefciarz utrzymywany z funduszu

operacyjnego SB, prowadzony na pasku ubowca Luśni, TW „Nonparel”
wywożąc w gaciach na D. ze Smoleńska strach po obiedzie w restauracji
nie zapomina na chwilę nawet o wypełnianiu kieszeni w spodniach kasą
pozyskaną z przeszabrowania mienia państwowego, uznanego za niczyje

albowiem chociaż umowa najmu mówi o przekazaniu przedmiotu najmu
po upływie czasu obowiązywania, w ręce wynajmującego mieszkanie, to
nie mówi jednak nic o tym, co zrobić ze rzeczami najemcy zostawionymi
w mieszkaniu, a czasem zdarza się i tak np., że telewizor nie zmieści się do

karetki pogotowia ratunkowego, albo zabrany bezprawnie na oczach świata
do aresztu pedał, z podejrzenia o ewentualne posiadanie motywu do mordu
na kobiecie, którego nikt przy zdrowych zmysłach nie może stwierdzić, ani
wyczuć, bo nie ma dowodów, żadnych świadków, poszlak, podejrzeń, nad

rzeką Wartą buta odcisku w błocie, żadnej brzytwy, której mógłby chwycić
się ten, co robi za prokuratora w tej sprawie, w tej Prokuraturze Rejonowej
która prowadzić ma już jako trzecia z konieczności sprawę zabicia na Policji
we Wrocławiu Igora Błaszczaka, jak pomieszałby z pewnością obżydliwie

nazwiska Lech Wałęsa, gdyby miał coś do pomieszania z pamięci, wykute na
pałę na ten temat, porąbane w życiorysie, toteżo młodzież poselska, aktywna
przed zjazdem partii wychodzi z tezami na fejsbuku, żeby zaliczyć Lejbe Kohne
po linii i na bazie do rozumowania Bartoszewskiego, z Bartoszów nakrywających

kiepełe kapeluszem w kawiarni, w przedwojennej Polsce w Warszawie, gdyż
takiego widział ojca swego każdego dnia z żydami z tej samej ulicy siedzącego
w kawiarni, stąd sądził, że każdy do czytania darmowych gazet zabiera się w
nakryciu głowy; tę przypowieść przywiózł do Frankfurtu na Targi Książki roku

2000, kiedy Polska była gościem honorowym, dlatego Ministerstwo Kultury
miało pieniądze na występy i wydawało nie tyle rozrzutnie, co według widzi
mi się niejasnych kryteriów, jak telewizja państwowa ARD, czy ZDF dzisiaj
800 tys. EURO na opłacenie komentatora telewizyjnego meczu piłkarzy

Belgii i Walii, a drugie 800 tys., z 7 mld. EURO uzbieranych od obywateli jako
Abonament, skasował drugi komentator, który wczoraj bronił naszych po
nieszczęśliwie przegranym meczu z Portugalczykami, którzy nie grali wcale
jedną, sfałszowaną piłką i trzema piruetami baletnicy uszczęśliwiając się

tak przedmioty pozostawione w mieszkaniu stają się własnością niczyją
którą każdy może objąć w posiadanie – jak uważa Poradnik Intratnego
Wynajmu prowadzony nie przez Talmud na adresie: NaTeChwile.pl
Ale przez żyda nie ukrywającego poszanowania do prawa tożsamego

radio:
https://gloria.tv/audio/jVsU7XJSoWup4unZxWQVxmZ1b

HAVA-NAGILA-sw-Antoni-patronem-miasta-i-powiatu-PDO354-PORZUCONY-FOTEL-TYRANA-IV-RP-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-Macierewicz-na-prezesa-na-te-chwile-ZR-CANTO-DCCXLIV

PDF:
https://pl.scribd.com/document/317297983/Domus-mea-domus-orationis-vocabitur-Biskup-Limburga-JE-ks-dr-Georg-Batzing-PDO354-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-Macierewicz-na-prezesa-na-te-chwile-ZRStefan Kosiewski

udostępnił link.

9 godz.

...Tramp nie mamił oszukańczo przedwyborczymi obietnicami, jak w Polsce ostatnio okłamała znowu Naród Polski szefowa sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy, Beata Szydło. Nie ma żadnej Dobrej Zmiany, Cenckiewicz robi za debila, który bezkarnie zabawia się zawieszaniem na fejsbuku antyamerykańskiej propagandy o działaniach szpiegowskich konsuli Stanów Zjednoczonych i oficerów CIA w PRL-u, zamiast podać się do dymisji razem z całym rządem, żeby nowy rząd w Polsce nie musiał...

Zobacz więcej

sowa-magazyn.blogspot.com
https://www.facebook.com/groups/Prawdziwi.Narodowcy/permalink/1513176365389728/

http://sowa.quicksnake.cz/ART/Kryzys-rzadowy-w-Polsce-PDO439-premier-szydlo-z-korka-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-Macierewicz-na-PENIS-PREZESA-PDO438-KOLLEKTIVE-PSYCHOSE

Członek Sztabu Generalnego kierowanego przez Ministra Macierewicza skasował auto sejmowe z poslem po podwojnej linii

żeby nie było szumu PDO438 
 ACTA SZUM HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Akt I Bóg Naród Ojczyzna CO2


Czy Pan Poseł Bogusław Sonik widzi w tym coś dziwnego

że nie nazwany dwoma literami w mediach członek

Sztabu Generalnego przejechał przez podwójną linię,

żeby przywalić w auto sejmowe z opozycją w środku?


https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/eQRYuGNy3qg


jakaś czarna seria dzisiaj .przed samochodem sejmowym w którym jechałem,nagły skręt na ciągłej linii podwójnej wykonał peugeot. efekt widać

sowa hat Kordelia Radomska retweetet

Te karambole (Izrael, Lubicz) to na razie obniżanie progu reakcji, by kiedy ich zlikwidują ludziom

sowa hat hinzugefügt,

https://twitter.com/sowa/status/825110135559352320


mysowa

 15 godziny temu  621
http://sowa.quicksnake.cz/Protestbewegung/Referendum-ws-odwolania-Rady-Miejskiej-PiS-w-Tarnowie-niezalezny-radny-Marek-Ciesielczyk


https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/01/28/czlonek-sztabu-generalnego-kierowanego-przez-ministra-macierewicza-skasowal-auto-sejmowe-z-poslem-po-podwojnej-linii/
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 8